• Szkolenia dla Kierowców
 • Szkolenia dla Przewoźników
 • Wydawnictwo Fundacji
 • CPC Bydgoszcz 21-25.03.2020
 • Szkolenie Okresowe - 2020

BHP Prawo Pracy (BHP)

"Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie powinno być okresowo powtarzane."

Kodeks Pracy art. 2373 § 21

Szkolenie BHP przeznaczone dla pracodawców, właścicieli zakładów, firm, dyrektorów, prezesów spółek, kierowników i innych osób kierujących pracownikami.

[ SZCZEGÓŁY ]

Prawo Jazdy kat.C

Kurs umożliwiający prowadzenie pojazdów ciężarowych pow. 3,5t. Obejmuje 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) oraz 30 godzin praktyki (godziny zegarowe). Kurs skierowany do osób pełnoletnich, posiadających prawo jazdy kategorii B, kończy się egzaminem państwowym teoretycznym i praktycznym w ośrodku WORD.

[ SZCZEGÓŁY ]

Hydrauliczny Dźwig Samochodowy (HDS)

Kurs HDS skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień operatora żurawia przenośnego. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie będzie realizowane w połączeniu zajęć praktycznych oraz wykładów teoretycznych. Zajęcia zostaną uzupełnione o materiały dydaktyczne jak i wsparcie wykładowców.

[ SZCZEGÓŁY ]

Obsługa Tachografu Cyfrowego

Z dniem 1 maja 2006 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie WE nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzające System Tachografów Cyfrowych. Nakłada ono obowiązek instalowania w pojazdach wykonujących transport drogowy tachografów cyfrowych, które mają zastąpić stosowane dotychczas tachografy analogowe. Instalacja tych urządzeń dotyczy w pierwszej kolejności nowo rejestrowanych pojazdów. W przypadku starych pojazdów obowiązek taki powstanie wówczas, gdy tachograf analogowy ulegnie uszkodzeniu.

[ SZCZEGÓŁY ]

Czas Pracy Kierowcy

Szkolenie z zakresu czasu pracy kierowcy dla osób zarządzających transportem i samych kierowców jest prowadzone z wykorzystaniem praktycznej wiedzy, źródeł prawa oraz narzędzi demostracyjnych i symulacyjnych zadania w miejscu pracy, w tym tachografów cyfrowych. Oferujemy także szkolenia dostosowane do warunków panujących w zainteresowanej firmie.

[ SZCZEGÓŁY ]

Kwalifikacja Wstępna kat. C i D

Szkolenie obowiązkowe dla wszystkich osób pragnących wykonywać zawód kierowcy zawodowego, po ukończeniu kursu na prawo jazdy kat C,C+E,D,D+E . Oferujemy szkolenia na kwalifikację wstępna kat. C,C+E,D,D+E, kwalifikację wstępną przyśpieszoną kat. C,C+E,D,D+E i kwalifikację wstępną uzupełniającą kat. C,C+E,D,D+E. Rodzaj świadczonego szkolenia zależy od wieku ubiegającego się o uzyskanie tych uprawnień.

[ SZCZEGÓŁY ]

Seminarium CPC

Seminarium dla firm prowadządzych działalność transportową

Fundacja Akademia Transportu zaprasza do udziału w seminariach o tematyce transportowej. Mają one na celu odnowienie wiadomości z zakresu funkcjonowania transportu krajowego i międzynarodowego oraz poznanie najnowszych regulacji prawnych.

[ SZCZEGÓŁY ]

Szkolenie Okresowe Kierowcy SO

Szkolenie Okresowe kierowcy trwa 35 godzin zajęć teoretycznych i jest obowiązkowe dla każdego posiadacza kategorii C/C1/C+E/C1+E oraz D/D1/D+E/D1+E. Każdy kierowca w/w kategorii ma obowiązek odbyć je cyklicznie co 5 lat. Szkolenia przez nas organizowane odbywają się w cyklach: poniedziałek-piątek lub sobota-niedziela, wybór należy do osoby szkolącej się.

[ SZCZEGÓŁY ]

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC)

Szkolenie skierowane do osób pragnących rozpocząć działalność w zakresie przewozu towarów lub osób w transporcie drogowym. kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności.

 • przygotowanie do egzaminu państwowego metodą tradycyjną - 1400,00 zł.
 • przygotowanie do egzaminu państwowego metodą e-learningową - 1500,00 zł.
 • przygotowanie do egzaminu państwowego metodą łączoną - 1900zł

cena obejmuje kawa, herbata, obiad w czasie szkolenia (dotyczy tylko metody tradycyjnej-stacjonarnej), materiały szkoleniowe, nadzór w wypełnieniu wniosku o egzamin państwowy i dostarczeniu ich do ITS Warszawa - dotyczy obu metod szkolenia

[ SZCZEGÓŁY ]

Zgłoszenie online na szkolenia

 • Certyfikat Komperencji Zawodowych Przewoznika Drogowego CPC - Bydgoszcz
 • Szkolenie Okresowe Kierowcy (SO) - zgłoszenie online
 • Czas Pracy Kierowcy (CPK) - zgłoszenie online
 • Obsługa Tachografu Cyfrowego (OTC) - zgłoszenie online
 • Kwalifikacja Wstępna (KW) - zgłoszenie online
 • BHP Prawo Pracy (BHP) - zgłoszenie online